background

Правила та умови

Діють з 1 червня 2022 року

РОЗДІЛ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення визначає правила користування послугою грошових переказів «MeestPay».

 

1. Послуга MeestPay полягає в наданні, за допомогою Мобільного застосунку або Веб-сайту www.meestpay.com, технічної можливості для Власника картки подати розпорядження про списання коштів зі свого рахунку, з подальшим зарахуванням суми на рахунок Платіжної картки Одержувача, забезпечуючи виконання Послуги переказу «з картки на картку» Партнером сервісу.

 

2. Здійснення операції можливе з використанням Платіжних карток, затверджених нормативно-правовими актами Visa або MasterCard, для здійснення Транзакції без фізичної присутності електронного платіжного засобу (платіжної картки).

 

3. Послуга MeestPay виконується Оператором – Meest Transfer Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, внесена до Реєстру підприємств під номером KRS 0000326242, NIP PL 9562248359.

 

4. Послуга переказу «з картки на картку» виконується Партнером – Fenige Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa, зареєстрована в Окружному суді столиці Варшави, KRS 0000461471, NIP 118-209-20-36, REGON 146693435.

 

5. Щоб уникнути будь-яких юридичних сумнівів, Оператор засвідчує, що він не надає платіжні послуги, для яких відповідні положення передбачають обов’язок внесення до реєстру, включаючи реєстр, який веде Польський орган фінансового нагляду. Всі Транзакції виконуються Партнером.

 

6. Терміни, що використовуються в даних Правилах та умовах, мають такі значення:

 

 • АВТОРИЗАЦІЯ– перевірка Платіжної картки і її власника та отримання підтвердження від Платіжної організації можливості стягнення плати з Платіжної картки Відправника та можливості акцептації Платіжної картки Одержувача.
 • БАНК-ЕМІТЕНТ – емітент Платіжної картки Відправника або Одержувача.
 • ПЛАТІЖНА КАРТКА– платіжна картка, випущена системами Visa або MasterCard, які дозволяють, згідно нормативно-правовим актам цих систем, виконання Транзакції без фізичної присутності електронного платіжного засобу.
 • ВІДПРАВНИК– повнолітня фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка має Платіжну картку, видану Банком-емітентом, є зареєстрованим користувачем Послуги, та відповідно до Правил та умов укладає договір з Оператором.
 • ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС– сукупність наданої інформації про користувача, яка містить відомості, необхідні для його ідентифікації при підключенні до системи, інформацію для авторизації Транзакцій та їх обліку. Доступ до Облікового запису забезпечується шляхом входу в індивідуальну панель адміністрування використовуючи Мобільний застосунок «MeestPay» або Веб-сайт сервісу app.meestpay.com
 • ЛІМІТИ ТРАНЗАКЦІЙ– щоденні та місячні ліміти на Транзакції, здійснені з Картки та/або Облікового запису Користувача.
 • ОДЕРЖУВАЧ– фізична особа, юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, власник Платіжної картки та одержувач Послуги.
 • ОПЕРАТОР ПОСЛУГ– Meest Transfer Sp. z o.o. з місцезнаходженням у м.Островець-Свентокшиський.
 • ПАРТНЕР –Fenige Sp. z o.o. із місцезнаходженням у м.Варшава.
 • ВЛАСНИК КАРТКИ– повнолітня фізична особа, яка має картку, випущену Банком-емітентом.
 • ВЕБ-САЙТ– веб-сайт meestpay.com, через який Користувач подає заявку на виконання Транзакції.
 • МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК – програмне забезпечення «MeestPay», призначене для роботи на смартфонах та інших мобільних пристроях. Мобільний застосунок для встановлення на мобільному пристрої завантажується з онлайн-магазинів мобільних застосунків, таких як App StoreGoogle Play.
 • ТРАНЗАКЦІЯ– сплата коштів з Платіжної картки Відправника на Платіжну картку Одержувача в розмірі, визначеному Користувачем після позитивної Авторизації, що не перевищує Ліміти транзакцій.
 • ПОСЛУГА– надається Оператором, та полягає в управлінні Обліковим записом Користувача з використанням Веб-сайту або Мобільного застосунку та прийнятті наданих Користувачем платіжних реквізитів, необхідних для виконання Партнером послуги переказу «з картки на картку».
 • ПОСЛУГА ПЕРЕКАЗУ «З КАРТКИ НА КАРТКУ» – надається Партнером Відправнику, що полягає у списанні коштів з рахунку Платіжної картки Відправника на його вимогу та зарахуванні коштів на рахунок Платіжної картки Одержувача, яка не є платіжною послугою у розумінні Закону про платіжні послуги від 19 р. серпень 2011 р. (Законодавчий журнал за 2016 р., ст. 1572 із змінами).
 • КОРИСТУВАЧ– повнолітня фізична особа, яка правильно створила та активувала свій Обліковий запис в системі MeestPay.

РОЗДІЛ 2: УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ОНЛАЙН ПОСЛУГ

1. Укладення договору про надання послуги, пов’язаної з переглядом вмісту Веб-сайту здійснюється шляхом відкриття бажаної сторінки Веб-сайту в веб-браузері, при цьому реєстрація Користувача на вимагається.

 

2. Укладення договору про надання послуги пов’язаної зі створення та ведення Облікового запису Користувача здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми, що розміщена на Веб-сайті або в Мобільному застосунку.

 

3. Сторони мають право на розірвання укладеного безстрокового договору, в т.ч. Користувач має право відмовитися від укладеного договору на умовах, визначених цими Правилами.

 

4. Усі поля в реєстраційній формі є обов’язковими для заповнення. Для прискорення процесу заповнення форми, поля для отримання згоди Користувача можуть бути автоматично заповнені Оператором. Користувач має можливість редагувати вміст усіх полів та відкликати згоду.

 

5. У реєстраційній формі, Користувач подає лише ті персональні дані, що необхідні Оператору для створення Облікового запису та виконання умов договору про надання онлайн послуг і Партнеру для здійснення Послуги переказу «з картки на картку».

 

6. Після заповнення та відправлення реєстраційної форми, Оператор, на зазначену Користувачем електронну адресу, надсилає підтвердження про створення Облікового запису.

 

7. Укладення договору про надання онлайн послуг прирівнюється до подання таких заяв:

а) я прочитав Правила та умови і Політику конфіденційності. Я розумію та приймаю їх положення;

б) я починаю користуватися послугами Оператора добровільно;

в) я відповідаю умовам користування Послугою, що передбачені Правилами;

г) дані, надані мною у формі замовлення, є правдивими та не порушують права третіх осіб;

д) я даю згоду на укладення онлайн договору;

е) я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних Оператором в обсязі, необхідному для надання онлайн послуг, на умовах, визначених Правилами;

є) я погоджуюся отримувати повідомлення та інформацію про зміни або технічні перерви в роботі Веб-сайту чи Мобільного застосунку на адресу електронної пошти та за номером мобільного телефону, вказану у реєстраційній формі.

 

8. Оператор може відмовитися від укладення договору або розірвати укладений договір про надання онлайн послуг у випадках:

а) якщо мета реєстрації або спосіб користування послугами не відповідає правилам сервісу;

б) якщо діяльність Користувача спрямована на вчинення злочину, а також якщо вона порушує права третіх осіб;

в) якщо Оператор отримав повідомлення про незаконний характер наданих даних або пов’язану з ними діяльність Користувача;

г) якщо Користувач надсилає небажану комерційну інформацію;

д) якщо Користувач грубо або регулярно порушує Правила та умови;

е) якщо надані Користувачем адресні дані викликають об’єктивно обґрунтовані сумніви щодо їх правильності чи правдивості, зокрема, Користувач надає неіснуючі міста, вулиці, яких у місті немає, дані вигаданих осіб і т.д.

 

9. Заява, про розірвання договору про надання онлайн послуг, подається Оператором на адресу електронної пошти, вказану Користувачем у реєстраційній формі.

РОЗДІЛ 3: РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧА

Фізична особа, яка є Власником картки, виданої на його ім’я, може зареєструватися у сервісі.

 

1. Процес реєстрації Користувача відбувається тільки за допомогою Веб-сайту або Мобільного застосунку.

 

2. У процесі реєстрації Облікового запису Користувач надає свої дані, необхідні для активації Облікового запису. Активація облікового запису може бути здійснена тільки після правильного заповнення реєстраційної форми Користувачем.

 

3. Для того, щоб активувати свій Обліковий запис, Користувач повинен прочитати та прийняти умови Регламенту сервісу. Для цілей активації свого облікового запису Користувач повинен підтвердити, що надані ним дані правильні та відповідають дійсності.

 

4. У процесі активації свого Облікового запису Користувач читає та приймає Політику конфіденційності Оператора, зокрема, він/вона читає інформацію Оператора, що міститься в ній, як розпорядника персональних даних, що надаються при зборі персональних даних від суб’єкта даних. Для створення Облікового запису необхідно прийняти Політику конфіденційності Оператора.

 

5. Користувач може окремо дати згоду на обробку своїх персональних даних в маркетингових цілях (у тому числі для цілей прямого маркетингу), наданих у процесі реєстрації та активації Облікового запису. Згода на це є добровільною, і її невиконання не впливає на активацію Облікового запису та надання послуг, на які поширюється дія цих Правил.

 

6. Користувач зобов’язаний оновлювати свої персональні дані, надані під час реєстрації Облікового запису, у разі їх зміни.

 

7. Пароль для доступу до Облікового запису Користувача буде встановлено під час процесу реєстрації та може бути змінено за допомогою відповідної опції в Обліковому записі Користувача.

 

8. Після правильно завершеного процесу реєстрації та активації Облікового запису Користувач може здійснювати Транзакції.

 

9. Якщо Користувач забув пароль для доступу до свого Облікового запису, він може за допомогою відповідної опції на Веб-сайті або в Мобільному застосунку пройти процес відновлення пароля.

 

10. Користувач може мати лише один Обліковий запис. Створення дублюючих Облікових записів призведе до блокування Користувача та призупинення використання сервісу.

 

11. Користувач може використовувати декілька власних Платіжних карток у своєму Обліковому записі.

 

12. Користувач не може передавати свій Обліковий запис стороннім особам.

 

13. Користувач зобов’язаний зберігати в таємниці пароль доступу до Облікового запису.

 

14. Оператор залишає за собою право заблокувати Обліковий запис, якщо буде виявлено, що безпека Облікового запису знаходиться під загрозою.

 

15. З детальним положенням про правила обробки персональних даних Власників карток, Користувачів та відвідувачів сайту Оператора можна ознайомитися в Політиці конфіденційності Оператора.

РОЗДІЛ 4: БЕЗПЕКА ТРАНЗАКЦІЙ

Для забезпечення найвищого рівня безпеки, Транзакції здійснюються за участю Партнера.

 

1. Оператор немає доступу до даних Платіжних карток Користувача, дані надійно зберігаються Партнером який володіє відповідними сертифікатами безпеки.

 

2. Оператор не несе відповідальності за будь-які претензії, що виникли в наслідок подання Користувачем невірних або недостовірних даних у процесі реєстрації Облікового запису або виконання Транзакції.

 

3. Користувач зобов’язаний належним чином захистити пароль від сторонніх осіб, та негайно змінити його в разі виявлення небезпеки чи його компроментації.

РОЗДІЛ 5: ПРОЦЕС ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

1. Транзакція виконується через Веб-сайт або Мобільний застосунок, Власником картки, за допомогою свого Облікового запису.

 

2. Для авторизації Транзакції Оператор передає Партнеру дані, необхідні для здійснення процесу авторизації.

 

3. Користувач погоджується на передачу Партнеру введених на Веб-сайті або в Мобільному застосунку даних, для їх опрацювання.

 

4. Після отримання підтвердження Транзакції,  що виконується відповідно до Послуги переказу «з картки на картку», Партнер надсилає до Платіжної організації одне повідомлення про списання коштів з рахунку Платіжної картки Відправника на суму, що відповідає сумі Транзакції, збільшеної на суму комісії, та друге повідомлення, про зарахування на рахунок Платіжної картки Одержувача суми, що відповідає сумі Транзакції. Далі, перше повідомлення Платіжна організація пересилає до Банку відправника, а друге – до Банку одержувача. У випадку, якщо Банк відправника підтвердить можливість списання коштів, а Банк одержувача підтвердить можливість зарахування, Послуга буде виконана. У випадку, якщо Банк відправника відмовляється списувати кошти або Банк одержувача відмовиться зарахувати кошти, Послуга буде відмінена, а кошти залишаться на рахунку Відправника.

 

5. Оператор стягує з Відправника комісію розраховану відповідно до суми Транзакції. Розмір комісії, що діє в рамках Послуги, вказаний на Веб-сайті.

 

6. Транзакції виконуються з урахуванням встановлених лімітів, запроваджених Оператором, розмір яких вказаний на Веб-сайті та у Мобільному застосунку. Якщо сума перевищує доступний ліміт, Транзакція не виконується.

 

7. Виконання Транзакції триває не більше 30 хвилин, в окремих випадках сума переказу може бути зарахована на картку Одержувача не пізніше ніж до кінця наступного робочого дня, наступного за датою її замовлення. Банк Одержувача, відповідно до своїх умов та правил, самостійно приймає рішення про час/дату відображення операції на рахунку Платіжної картки.

 

8. Для з’ясування деталей Транзакції Оператор може тимчасово призупинити надання Послуги, відхилити виконання Транзакції або заблокувати можливість використання в майбутньому Послуги Відправником у наступних ситуаціях:

а) невиконання Відправником положень даних Правил та умов;

б) неотримання від Відправника дійсних або повних даних, необхідних для виконання Транзакції;

в) подання недійсної Платіжної картки Відправника або Одержувача;

г) відмова від виконання Транзакції банком Відправника або Одержувача;

e) спроби здійснити платежі у спосіб, що не відповідає чинному законодавству, включаючи підозру на дії особи, яка не уповноважена використовувати платіжну картку, або незаконність самого платежу;

е) розпорядження органу державної влади, у тому числі правоохоронних органів.

 

9. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Відправнику через невиконання Послуги в т.ч. на підставі вище перелічених причин.

 

10. Відправник зобов’язується:

а) дотримуватися даних Правил та умов, а також загально прийнятих положень;

б) надавати правдиві, повні та актуальні дані з метою користування Послугою;

 

11. Виконання Транзакції є безвідкличним, виконана Транзакція не може бути скасована на вимогу Користувача.

РОЗДІЛ 6: ЛІМІТИ ТРАНЗАКЦІЙ

1. Ліміти Транзакцій визначаються Оператором. Ліміти Транзакцій для Платіжної картки / Облікового запису Користувача відображаються після входу в Обліковий запис користувача.

РОЗДІЛ 7: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА, ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, СКАРГИ

1. Оператор не несе відповідальності за затримки, повернення або відмову в зарахуванні Транзакції Одержувачу, якщо такі виникли не з вини Оператора, а зокрема, якщо були надані некоректні дані Одержувача.

 

2. Оператор не несе відповідальності за втрачену вигоду або непрямі збитки, в тому числі втрачені економічні можливості або втрату доходів внаслідок затримки виконання або невиконання Транзакції.

 

3. Оператор несе відповідальність лише за виконання Трансакції.

 

4. Користувач може подавати всі скарги за допомогою відповідної опції на Веб-сайті Сервісу або через Мобільний застосунок увійшовши до Облікового запису.

 

5. Користувач має право подати скаргу щодо виконання договору про надання онлайн послуг, який не є платіжною послугою переказу грошей.

 

6. Споживач, який уклав з Оператором договір про надання онлайн послуг, може відмовитися від укладеного договору без пояснення причини та без понесення будь-яких витрат, шляхом подання Оператору відповідної заяви в письмовій формі.

 

7. Якщо Користувач успішно подав заяву, договір про надання послуг вважається розірваним, а Оператор зобов’язаний негайно видалити Обліковий запис Користувача та надані ним персональні дані, що були отримані для укладення договору.

 

8. Користувач не має права на відмову від договору про надання онлайн послуг на умовах, описаних вище, якщо Оператором була виконана Транзакція за цілковитою згодою Користувача, який був повідомлений до початку використання Послуги, що після виконання Оператором Транзакції він втрачає право відмовитися від договору та діє в його рамках.

 

9. Користувач – особа, що користується Послугою Оператора, за винятком Послуги переказу «з картки на картку», може отримати безоплатну допомогу у вирішенні спору між Користувачем та Оператором, скориставшись безкоштовною допомогою (муніципального) омбудсмена з прав людини або соціальної організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів.

 

10. Користувач – особа, яка використовує Послугу Оператора, за винятком Послуги переказу «з картки на картку», може скористатись позасудовим врегулюванням спору. Інтернет-платформа, що дозволяє подавати скарги та претензії, пов’язані з укладеним з Оператором договором доступна за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Електронна адреса Оператора: [email protected]

 

11. Детальні правила розгляду скарг Користувача, пов’язані з наданням Послуги переказу «з картки на картку», а також інформація про можливість позасудового врегулювання спорів, пов’язаних з розглядом скарг, викладені в Додатку №1, і є невід’ємною частиною цих Правил.

 

12. Незалежно від Правил, заяви на розгляд скарг приймаються Оператором від  Користувача на Веб-сайті в розділі «Скарги та зауваження», доступній на головній сторінці Веб-сайту або у Мобільному застосунку Користувача.

РОЗДІЛ 8: ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА, КОНТРОЛЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

1. Оператор залишає за собою право відмовити Користувачеві у реєстрації Облікового запису, видалити Обліковий запис Користувача, а також відмовити у виконанні Транзакції зареєстрованому Користувачу.

 

2. Починаючи з моменту подання доручення на ініціювання Транзакції, до моменту виконання доручення, Оператор має право в будь-який час вимагати від Користувача офіційно засвідчені копії документа, що посвідчує особу, документів, що підтверджують джерела походження коштів або інші документи для виконання Транзакції. Допоки Користувач не надасть копії документів, відповідно до запиту, Оператор має право призупинити виконання Транзакції без зобов’язання сплатити Користувачеві будь-які пов’язані з цим витрати.

 

3. Якщо Користувач не надає копії документів, відповідно до запиту, Оператор має право скасувати виконання Транзакції, без зобов’язання виплатити Користувачеві будь-які пов’язані з цим витрати.

РОЗДІЛ 9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Оператор послуги являється і Адміністратором персональних даних.

 

2. Надання персональних даних у обсязі, зазначеному Оператором, є необхідною умовою для укладення та виконання договору відповідно до Правил та умов.

 

3. Персональні дані обробляються відповідно до положень про захист персональних даних, що діють в Республіці Польща, включаючи Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46 /ЄC (Загальний регламент про захист даних – «GDPR»). (Вісник законів ЄС. 2016 р., № 119, с. 1):

а) з метою виконання Правил та умов – обробка персональних даних для виконання договору відповідно до цих Правил та умов;

б) для аналітичних та статистичних цілей – виходячи з законних інтересів Оператора, що є аналізом результатів діяльності Компанії;

в) з метою маркетингу власних продуктів та послуг Оператора – на підставі законного інтересу Оператора, яким є прямий маркетинг власних продуктів та послуг Оператора;

г) у маркетингових цілях (що відрізняються від зазначених у пункті «в», вище) або таргетуванні комерційної інформації – на підставі добровільної згоди Користувача;

д) з метою встановлення, розслідування чи захисту від претензій та виконання юридичних зобов’язань, покладених на Оператора, – виходячи з законного інтересу Оператора, яким є здійснення вищезазначених прав та виконання юридичних обов’язків.

 

4. Оператор має право надавати інформацію про виконані Транзакції відповідним державним та контролюючим органам, якщо є підозра про порушення чинного законодавства, а також якщо такий обов’язок виникає з положень законодавства, у тому числі Закону від 16 листопада 2000 р. про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Законодавчий журнал 2017 р., ст. 1049).

 

5. Персональні дані можуть бути доступні суб’єктам, які беруть участь в обробці Транзакцій у рамках Послуги, таким як: платіжні організації, Партнер, Банк відправника та Банк одержувача, а також постачальники ІТ-послуг, постачальники телекомунікаційних послуг і постачальники послуг для клієнтів для належного виконання Послуги, а також агентства маркетингу з метою реалізації маркетингових послуг та розсилання комерційної інформації.

 

6. Кожна особа, персональні дані якої обробляються Оператором, має право на доступ до своїх даних, право виправляти їх, вимагати обмеження обробки, передачі, видалення, заперечувати проти їх подальшої обробки. Оператор обробляє персональні дані після надання згоди на обробку даних та до моменту їх відкликання, яку Користувач може здійснити в будь-який час, написавши запит на електронну адресу: [email protected]. Скориставшись правом на обмеження обробки персональних даних – це означає також припинення використання Послуги Користувачем, через неможливість його подальшого надання Оператором.

 

7. Персональні дані обробляються протягом періоду наявності у Користувача Облікового запису та терміну необхідного для надання Послуги. Крім того, персональні дані обробляються в обсязі, необхідному для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування, а також з метою запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму протягом періоду, що випливає з чинного законодавства, і в обсязі, необхідному для встановлення, розслідування або захисту від претензій за період позовної давності за Правилами та умовами та на час розгляду справи.

 

8. Будь-яка особа, персональні дані якої обробляються Оператором, має право подати скаргу щодо обробки її даних Оператором до контролюючого органу, що займається захистом персональних даних.

РОЗДІЛ 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Користувачі можуть використовувати інформацію Веб-сайту та доступні дані лише в межах визначених: Законом про авторське право та суміжні права і Законом про захист баз даних, при чому таке використання не може застосовуватись проти законних інтересів Оператора та суб’єктів, чия інформація або бази даних – у рамках співпраці з Оператором – доступні на Веб-сайті чи у Мобільному застосунку.

 

2. Дані та інформація, розміщені на сторінках Веб-сайту, носять виключно інформаційний характер і надходять із джерел, які Оператор вважає надійними та перевіреними. У зв’язку з можливістю помилок чи упущень, спричинених обставинами, які не залежать від Оператора, компанія не несе відповідальності за своєчасність, точність та повноту інформації, наданої на Веб-сайті чи в Мобільному застосунку третіми особами, а також за її придатність для конкретних дій Користувача.

 

3. Судом, уповноваженим розглядати спори між сторонами, що виникають відповідно до Правил та умов, є суд загальної юрисдикції, що розглядає цивільні справи. У випадках коли Користувач, не являється фізичною особою – уповноваженим судом для розгляду справи обирається суд за місцем реєстрації Оператора.

 

4. Польське законодавство поширюється на всі договори, укладені в порядку та на умовах, визначених цими Правилами та умовами.

 

5. Правила та умови вступають в дію з 1 червня 2022 року.

 

6. Повний та оновлений текст Правил та умов та всіх попередні редакції Правил та умов доступні на головній сторінці Веб-сайту у вкладці «Правила та умови».

 

7. Оператор повідомляє, що він може вносити зміни у Правила та умови, зокрема у разі розширення функціональності Веб-сайту, Мобільного застосунку, технологічних чи технічних причин або змін законодавства.

ДОДАТОК №1 ДО ПРАВИЛ ТА УМОВ ПОСЛУГИ MEESTPAY

§ 1. Правила розгляду скарг Користувачів, щодо питань надання Послуги переказів «з картки на картку», включаючи позасудове врегулювання спорів.

 

У разі будь-яких зауважень щодо наданої послуги переказу грошей, Користувач має право подати скаргу.

 

§ 2. Місце та форма подання скарги

 

1. Скарга може бути подана:

а) особисто в приміщенні Оператора письмово або усно за протоколом, складеним черговим працівником;

б) усно по телефону за номером телефону, вказаним на Веб-сайті;

в) листом на адресу місцезнаходження Оператора: ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;

г) за допомогою електронних засобів зв’язку: безпосередньо з Облікового запису Користувача, або надіславши електронний лист на адресу: [email protected]

 

§ 3. Зміст скарги та порядок розгляду скарги

 

1. Зміст скарги повинен включати:

а) ім’я та прізвище клієнта;

б) поштова адреса;

в) адреса електронної пошти, якщо клієнт просить отримати відповідь на скаргу у вигляді електронного листа на його адресу, відмінну від адреси, зазначеної при реєстрації Облікового запису в Оператора;

г) детальний опис скарги або предмет спору;

д) очікуваний результат розгляду скарги;

е) підпис клієнта, якщо скарга подається в письмовій формі.

 

2. Якщо Оператор вважає, що інформація, необхідна для розгляду скарги, відсутня, Оператор просить клієнта доповнити її у формі, в якій клієнт подав скаргу.

 

3. У разі відмови заявника надати всі дані, необхідні для початку процесу розгляду скарги, Оператор має право повідомити заявника про неможливість розгляду скарги через неповноту наданої інформації. Незалежно від вищезазначеного, клієнта інформується про терміни розгляду скарги, вказані в пункті 4 нижче.

 

§ 4. Термін розгляду скарги

 

1. Відповідь на скаргу надається, не пізніше 15 робочих днів у разі скарг, щодо прав та обов’язків, передбачених Законом про платіжні послуги, або 30 календарних днів у інших випадках з дня надходження скарги Оператору.

 

2. В особливо складних випадках, що потребують детальнішого аналізу звернення, термін зазначений у п. 1 може бути продовжено до 35 робочих днів у разі скарг, щодо прав та обов’язків за Законом про платіжні послуги та до 60 календарних днів у інших випадках.

 

3. Особливо складними випадками вважаються необхідність отримання Оператором додаткової інформації від третіх осіб, які співпрацюють з Оператором, необхідної для розгляду скарги, зокрема інформації від Партнера чи Банку емітента картки.

 

4. У разі неможливості надати відповідь на подану скаргу у строк, зазначений у п. 1, Оператор повідомляє про це заявника письмово протягом 15 робочих днів з дня отримання скарги, вказуючи:

а) причини затримки розгляду скарги;

б) обставини, які необхідно встановити для розгляду скарги;

в) очікуваний термін надання відповіді на подану скаргу, який не може перевищувати зазначений у п. 2.

 

5. Для дотримання строку надання відповіді на скаргу достатньо надіслати відповідь до спливу встановленого терміну, а у разі відповіді у письмовій формі – надіслати, до спливу терміну, лист на відділення поштового оператора, визначеного в ст. 3 пункту 13 Закону про поштовий зв’язок від 23 листопада 2012 року.

 

6. В разі відсутності відповіді на скаргу заявника протягом терміну зазначеного у п. 1 або 2, така скарга вважається позитивно розглянутою та задоволеною (виконаною).

 

7. Правила, описані в п. 6 не поширюються на скарги клієнтів – юридичних осіб.

 

§ 5. Спосіб повідомлення про розгляд скарги

 

1. Відповідь на скаргу надається письмово та надсилається:

а) рекомендованим листом на адресу, вказану заявником у скарзі, або шляхом розміщення файлу, що містить відповідь на скаргу, в Обліковому записі Користувача;

б) за бажанням заявника – за допомогою електронних засобів зв’язку (додавши копію відповіді) на адресу електронної пошти, з якої надіслано скаргу, якщо клієнт не вказує іншу адресу електронної пошти для відповіді на скаргу.

 

§ 6. Зміст відповіді на скаргу

 

1. Відповідь на скаргу міститиме щонайменше:

а) фактичне та юридичне обґрунтування – якщо скарга не розглянута відповідно до очікувань заявника;

б) вичерпну інформацію про позицію Оператора щодо скарги;

в) ім’я, прізвище та посада особи, яка відповідає на скаргу;

г) зазначення дати, до якої питання заявника буде вирішено (у разі позитивного розгляду скарги згідно очікувань заявника).

 

2. У разі відхилення скарги, у відповіді буде зазначено інформацію про можливість:

а) подання запиту про розгляд справи до фінансового омбудсмена;

б) подання позову до суду загальної юрисдикції (із зазначенням суду та описом суб’єкта, до якого має бути подано позов);

в) використання можливості мирного врегулювання спору.

 

§ 7. Інформація про можливість позасудового вирішення спорів, пов’язаних з платіжною послугою, наданою Оператором

 

1. У разі виникнення спору між Оператором та заявником – юридичною особою, остання може звернутися за допомогою до міського чи повітового омбудсмена.

 

2. Якщо претензії заявника відхиляються, заявник може:

а) подати заяву до фінансового омбудсмена для вирішення спору;

б) подати позов до суду;

в) використовувати процедуру мирного вирішення спорів.

 

 

MEEST PAY – Сервіс миттєвих грошових переказів!

Перевірте наскільки це легко

Зареєструйтесь безкоштовно