Bezpieczeństwo

background-dots protection
providers

Dostawcy usługi

Operatorem serwisu jest Meest Transfer Sp. z o.o., zarejestrowana zgodnie z prawem polskim pod numerem: KRS 0000326242, NIP PL9562248359, REGON 340551774, autoryzowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), numer ewidencyjny UKNF: IP56/2023. Z siedzibą pod adresem: ul. Siennieńska 11/2.15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska;

Usługa transferu z karty na kartę świadczona jest przez Partnera: Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Promiennej 10, 03-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000461471, NIP 118-209-20-36, REGON 146693435, posiadająca licencję KNF w zakresie usług płatniczych i jest akredytowanym agentem rozliczeniowym Visa i Mastercard.

protection

Ochrona danych

Przetwarzanie i ochrona Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Przekazywanie poufnych informacji odbywa się za pomocą protokołu kryptograficznego, który zapewnia poufność wymiany danych między klientem a serwerem poprzez szyfrowanie SSL128 bit (certyfikat Thawte SSL). Cały proces jest szyfrowany, od momentu zalogowania się na swoje konto, aż do wylogowania (metoda ochrony danych end-to-end).

cadrs

Płatności kartowe

Aby dokonać przelewu, użytkownik musi dodać jedną lub więcej swoich kart płatniczych w swoim osobistym panelu użytkownika, wskazując numer karty i datę ważności. Dane będą przechowywane przez partnera płatniczego zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa PCI DSS, zapisywane będą tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry numeru karty. Każdy przelew będzie musiał zostać potwierdzony kodem CVV lub CVC, który nigdy nie jest zapisywany przez system. Dokonanie przelewu zawsze wymaga dodatkowej weryfikacji płatności zgodnie z protokołem 3D Secure banku wydawcy karty, co gwarantuje całkowite i niezawodne bezpieczeństwo dostępu Twojego rachunku.

System zabezpieczeń

W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich płatności internetowych wdrożyliśmy procedury i mechanizmy, które pomagają uniknąć ewentualnych zagrożeń i gwarantują bezpieczeństwo przekazów pieniężnych.

background lock

W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich płatności internetowych wdrożyliśmy procedury i mechanizmy, które pomagają uniknąć ewentualnych zagrożeń i gwarantują bezpieczeństwo przekazów pieniężnych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa naszego systemu płatności online:

1

Usługa przekazów online MeestPay nie jest przelewem bankowym ani nie pełni funkcji e-wallet i nie otrzymuje ani nie przechowuje pieniędzy klienta. Przelew środków realizowany jest bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, co gwarantuje natychmiastową realizację i pełne bezpieczeństwo każdej transakcji.

2

Dostawcy usługi nie uczestniczą w obciążaniu i uznawaniu środków na kartach płatniczych i nie mają dostępu do rachunków klientów. Rozliczenia transakcji inicjowanych przez klientów serwisu dokonywane są bezpośrednio pomiędzy bankiem nadawcy a bankiem odbiorcy i dokonywane są przez organizacje płatnicze Visa lub Mastercard.

3

Zaszyfrowane dane karty płatniczej i szczegóły przekazu są udostępniane licencjonowanemu dostawcy usług płatniczych, który przetwarza dane i inicjuje przekaz.

4

Wszystkie ważne informacje, które dotyczą Ciebie i Twoich przekazów udostępniamy Ci w twoim osobistym panelu użytkownika i widoczne są po zalogowaniu się na Twoje konto w serwisie.

Środki ostrożności przy korzystaniu z konta

document

Zapobiegaj kradzieży danych osobowych

„Kradzież danych osobowych"" to nieautoryzowany dostęp do Twojego konta. Oszuści są zainteresowani: imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem identyfikacyjnym i numerem karty bankowej. Wykorzystując te dane osobowe, oszuści internetowi mogą na przykład wykorzystać je do dokonania zakupów online.

System przekazów pieniężnych MeestPay zawsze przechowuje dane w bezpiecznym formacie, ukrywając pełny numer karty oraz nie zapisuje kodu CVV/CVC, co uniemożliwia wykonanie przekazu bez wiedzy posiadacza karty. Pamiętaj, że ujawnienie lub przekazanie dostępu do Twojego konta osobom trzecim zawsze prowadzi do naruszenia poufnych informacji. Jeśli masz podejrzenie, że Twoje konto stało się dostępne dla innych osób, skontaktuj się z nami w celu uzyskania szybkiej pomocy.

Jak można chronić dane osobowe

1

Dbaj o poufność danych osobowych – nie publikuj ich w Internecie i nie ujawniaj ich w życiu codziennym.

2

„Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości przychodzące na Twoją skrzynkę e-mail z prośbą o podanie danych osobowych, na przykład:

  • imię i nazwisko;
  • miejsce i data urodzenia;
  • numer identyfikacyjny;
  • numery twoich kart bankowych;
  • jednorazowe kody dostępu nadawane przez system/bank podczas dokonywania płatności;
  • dane logowania: nazwa użytkownika i hasło."

3

Zawsze sprawdzaj adres w pasku adresu, aby upewnić się, że jesteś we właściwej witrynie.

4

Odwiedzaj tylko zaufane witryny, które zapewniają szyfrowane połączenie i posiadają certyfikat bezpieczeństwa (najczęściej rozpoznawalny po zielonym łączu w pasku adresu przeglądarki internetowej lub po ikonie zamkniętej kłódki z lewej strony adresu internetowego). Nawet jeśli widzisz tę ikonę, rozważ przesłanie danych osobowych.

5

Przed zamknięciem przeglądarki koniecznie wyloguj się ze swojego konta lub z naszego serwisu, a w przypadku wątpliwości co do poufności dostępu natychmiast zmień hasło do logowania!

document

Uważaj na phishing

Phishing to rodzaj oszustwa, którego celem jest wyłudzenie od naiwnych lub zdekoncentrowanych użytkowników internetu wrażliwych danych (loginów i haseł, numerów kart bankowych, innych informacji). Oszuści próbują wymusić na użytkownikach ujawnienie poufnych informacji, na przykład wysyłając fałszywe e-maile z witryn, które są kopiami znanych i zaufanych witryn. Pamiętaj, że system przekazów pieniężnych MeestPay w korespondencji e-mail nigdy nie poprosi o

  • podanie lub potwierdzenie numerów kart bankowych;
  • podanie lub potwierdzenie hasła;
  • podanie lub potwierdzenie loginu użytkownika.

Wiadomość e-mail z systemu przekazów pieniężnych MeestPay nigdy nie zawiera oprogramowania ani plików do jego instalacji, zawartych w załącznikach do wiadomości e-mail. Wysyłanie przekazów odbywa się wyłącznie przy użyciu osobistego panelu użytkownika usługi MeestPay i nigdy nie może być inicjowane z innych stron internetowych!

Jak rozpoznać e-mail lub stronę internetową przeznaczoną do phishingu?

1

Wiadomości, które nakłaniają do podania poufnych informacji

Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail ze szczegółowymi instrukcjami, co zrobić ze swoim kontem w naszym systemie MeestPay, w żadnym wypadku nie klikaj załączonych linków, które wymagają podawania poufnych lub osobistych danych - wszystkie zmiany są dokonywane tylko z profilu użytkownika w serwisie https://app.meestpay.com/

Zwykle w wiadomości e-mail oszuści informują Cię, że coś się stało z Twoim kontem, na przykład Twoje konto zostało dezaktywowane lub że wygrałeś i otrzymałeś nagrodę. Możesz zostać poproszony o zalogowanie się w celu zakończenia sprawy — nie loguj się ani nie korzystaj z żadnych linków, nawet jeśli te strony logowania mogą wyglądać bardzo podobnie do rzeczywistej.

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z załączonym plikiem (w postaci faktur, wyciągów lub innych podobnych dokumentów) w formacie innym niż PDF, nie otwieraj tego załącznika i prześlij tę wiadomość e-mail na adres security@meestpay. com

2

Fałszywa strona internetowa

Najczęściej w takich przypadkach oszuści uciekają się do kopiowania strony internetowej, jak najbardziej zbliżonej wyglądem do oryginału, tak aby po wejściu na przygotowaną fałszywą stronę użytkownik nie rozpoznał żadnych zmian i wprowadził tam swoje dane osobowe.

Należy zwrócić uwagę na widoczny w oknie przeglądarki adres www strony oraz sprawdzić inne sekcje i zakładki na tej stronie, aby upewnić się, że informacje tam umieszczone odpowiadają treści nazwy zakładki i działają płynnie. Możesz także szukać błędów pisowni w tekstach na stronie lub nietypowego (lub zmienionego) wyglądu okna logowania.

scroll-to-top